omSorg om

Performance, konst, samtalHur kan vi hantera de trauman som uppstått hos såväl patienter som personal under pandemin? Och är kärlek en praktisk kunskap i mötet med en annan människa? Det är några av de frågor vi undersöker tillsammans.

omSorg om ingår i Com.fusion, Community Art inom Kultur i Väst.