omSorg om handlar om dig- och mig.


Hur kan vi som jobbar både på scen och inom omsorgen berätta om våra erfarenheter?

Det finns en längtan, den växte under pandemin, efter att samtala om sorg, om skörhet, om att behöva ge sig till andras händer.
 Hur vi påverkas av varandra i de mest vardagliga situationer. Och hur det vi ser som vardag rymmer så mycket kärlek, sorg och drama. Det är därför vi vill prata om det här, om sorg, om omsorg. /Karin Blixt, regissör och skådespelare

2020 började Stollar Bollar utforska temat omsorg. Det har skett genom work-shops, samtal, intervjuer och scenkonst. Under hösten 2021 presenterade vi performancen omSorg om på Världskulturmuséet och i maj 2022 monologen Mellan_Rum på Litteraturhuset och Tiny Festival. Vår research fortsätter parallellt med att uppsättningen Ängel? tar form. Vi skapar en berättelse där historier, rörelse och möten med publiken vävs samman.

Vår vision är att möta publik på platser där omsorgspersonal finns, t ex sjukhus, föreningsmöten och konferenser, men också platser som definieras av kulturbegreppet, tex Världskulturmuseet där vardagens rituella koreografier inom vården kan ges nytt innehåll genom att likställas med andra kulturella yttringar.

 

omSorg om har i olika faser stöttats av Byggnads kulturstipendium, Abf Göteborg, Göteborgs Kulturnämnd, PRONTO, Com.fusion, Vgr.

Skrivprocessen sker med stöd av Dramatikerförbundets ettåriga arbets-stipendium och Dramatikerstödet.

Vi samarbetar med Kommunal Väst och Abf.

Karin 19 år, går till en spådam för att få reda på om hon kan bli skådespelare. Det kan hon säger spådamen - och om det misslyckas passar hon bra i vårdsektorn.

Ett performance och pilotprojekt inom Com.Fusion av Stollar Bollar

Framförd av: Karin Blixt

Musik: Björn Knutsson

Rörelse: Minna Elif Wendin

Öga: Tina Lenne

Reflektioner/medskapare: Kulturarbetare i omsorgen och omsorgsarbetare i kulturen

Avslutande text: Lars Andersson

Foto: Jarle Hammer

Mellan_Rum om är ett undersökande sceniskt arbete och en kör av personliga erfarenheter från omsorgen.

Vem äger narrativet om pandemin och vem skapar berättelsen om omsorg? På Litteraturhuset samtalade vi med Silvana Vretovska, skyddsombudet från Kommunal som startade Hemtjänstupproret.

Mellan_Rum är en del av Com.fusion vars syfte är att skapa rum för deltagarbaserad konst.


På Litteraturhuset visade vi även konstfilm av Hans Carbe och marinbiologen Kennet Lundin hade med sig sjöpungbuljong och sjögräs-kex. Petra Revenue läste ur sin bok, "Äkta fransk Gulmetall", och Lisa Lndén berättade om sitt pågående skrivprojekt.

På plats fanns även en installation med Tiny Festival Producers.


Ett performance med: Karin Blixt, Peter Carlstedt, Minna Elif Wendin

Musik: Björn Knutsson

Konst: Hans Carbe

Moderator: Helen Arfvidsson

Foto: Jarle Hammer


Mellan_Rum, Premiär, Litteraturhuset, 27 maj och Tiny Festival 4 juni.

omSorg om, Världskulturmuséet, 11e nov, 2021

En offentlig performance i samarbete med Världskulturmuseet och konstfilm av Hans Carbe. Kvällen avslutades med ett samtal med Ia Mårtensson Astvik, trauma-utbildad gestaltterapeut och leg psykoterapeut, där vi frågar oss hur vi kan hantera de trauman som inte bara patienter men också personal genomgick under pandemin. Och är kärlek en praktiskt kunskap i mötet med en annan människa?